Viyola Dersi

Yaylı çalgılar ailesinin kemandan biraz daha büyük olanı viyoladır. Bu çalgı Fransızcada alto,Almancada ise bratsche olarak adlandırılır.

Görünüşü büyükçe bir keman gibidir. Yine keman gibi omuz üstünde çene ile tutularak çalınır.Kemandan beş ses tonu daha kalın seslidir.

Solo çalgı olarak çalınablir.Oda müziği ve senfonik müzik icra eden orkestraların vazgeçilmez bir üyesidir.Kemana göre daha dolgun, daha tok ve belki de biraz hüzünlü diyebileceğimiz ses tonu ile severek çalınıp-dinlenilebilecek hoş bir çalgıdır.

Küçük yaşta başlayacaklar için önce kemanla bir süre çalışıp öğretmenin uygun göreceği zaman viyolaya geçmesi uygun olur. İlk öğretim yaşından itibaren uygun büyüklükte viyola seçilerek doğrudan viyola ile de başlanabilir.Ancak yine de keman bölümünde bahsi geçen erken eğitim konularını dikkate almak çok önemlidir.

Bodrum Viyola Eğitimi, Bodrum Viyola Dersleri

   keman dersi

AKADEMİK MÜZİK BODRUM

AKADEMİK MÜZİK AYDIN
 
0535 612 20 34

 

 


 

harita