Solfej Dersleri

Solfej Dersleri:

     İşitme eğitimi ile paralel olarak yürütülmesi gereken bir eğitimdir.

     SOLFEJ:notaların ses yüksekliklerinin  seslendirme talimatlarının da dikkate alınarak kendi sesimizle seslendirilmesi işidir.

     BONA:Notaların ses yüksekliklerini seslendirmeden yalnız nota isimlerinin tartımlanarak konuşma tonunda okunması işidir.

     Solfej çalışmalarına bona ile başlamak notaları daha kolay kavramamızı sağlar.İkinci adım olarak ses yüksekliklerini ses şiddeti farklılıklarını ve vugulamaları ifade ederek seslendirme yapabiliriz.

     Solfej bize notaların ifade ettiği ses ayrıntılarını duymayı zihnimizde tasarlamayı ve nihayet seslendirmeyi öğretir.Solfej çalışmaları çalgı çalışmaları için kolaylaştırıcı bir alt yapı oluşturur.

     Eğitimde uygulanacak yöntemler her yaş gurubuna göre farklılıklar gösterir.Bu eğitimleri verecek olan öğretmenin gerekli formasyon eğitimi almış olması başarı için vazgeçilmez bir gerekliliktir.

     Uygulanacak yanlış yöntemler çocuğu kazanmak yerine müzik eğitiminden soğutabilir.Oysa bizim için yeteneksiz çocuk yoktur eğitim fırsatı bulamamış çocuk vardır.Bu durumda müzik eğitiminden uzaklaşan bir çocuk kaybedilmiş potansiyel bir değerdir.İsabetsiz bir öğretmen seçildiğini ve bir veya iki yıl sonra bu durumu farkettiğinizi varsayalım.Bu durumda parasız bir eğitim dahi almış olsanız kaybedilen yıllar paradan çok daha önemlidir.Bu yüzden lütfen öğretmen seçimine özen gösteriniz. 

   keman dersi

AKADEMİK MÜZİK BODRUM

AKADEMİK MÜZİK AYDIN
 
0535 612 20 34

 

 


 

harita