Keman Dersi

 

Keman eğitimi çoklu zeka erken uyarımı ve zeka gelişimi için çok önemli, vazgeçilmez yollardan biridir.

*Keman eğitimi:bebeklerin,çocukların,gençlerin hatta yetişkinlerin zihinsel gelişimlerini arttırmaktadır.
*Heidelberg nöroloji üniversitesi kliniği biomanyetizma bölümü bilim adamlarınca yapılan bir araştırmada senfoni orkestrası sanatçılarının ve sıradan dinleyicilerin beyinlerinin fotografik sonuçları oluşturulmuş.Görüntüler karşılaştırıldığında sanatçıların beyinlerinde,özellikle de korteks'lerinde dinleyicilerden daha fazla gelişme olduğu görülmüştür.
*Keman eğitimi yetenekli mi - yeteneksiz mi diye sorgulanmadan herkese uygulanmalıdır.Bu eğitim :zekayı geliştirir,beynin her iki yarıküresinin paralel çalışarak gelişmesini sağlar ve beynin farklı bölümleri arasındaki ileti hızını arttırır.
*Müzik eğitimi doğum öncesi ana-baba okulları ile başlamalıdır.Herhangi bir meslekle ilgili işyeri açabilmek için sertifika diploma vs. istenir.Ama ana-baba olmak için hiç bir şey istenmez.Kısaca yatar kalkar ana-baba oluruz.Sonra da çocuklarımızı ''saldım çayıra Mevlam kayıra''matığı ile ilk öğretim yaşına kadar büyütürüz.(erken eğitimin bilincinde olan az sayıdaki aileleri hariç tutuyorum.)Oysa çocukların nörolojik gelişimlerinin önemli bir kısmının ilk 3 yaşta olduğunu ve zihnin temel yapılanmalarının ilk 6 yaş içinde şekillendiğini dikkate alırsak okul öncesi eğitimin hayati önemde olduğunu anlayabiliriz.

 

*Kabaca bir benzetme yapacak olursak:ilk 6 yaş içinde çoçukların zihninde dünyaya açılan pencerelerinin ne kadarını aktive edersek hayatları boyunca o kadar pencerelerini kullanabilecekler; aktive edilmemiş olan pencereler ise bir daha açılmamak üzere birer-ikişer kapanacaklardır.
*Hamilelik süresince annenin dinleyeceği müzikler ve eğer biliyorsa bir çalgı çalması bebeğin gelişimine çok olumlu katkılar sağlar.Ana-baba okullarında bu eğitim verilebilir.
*Doğum sonrası ana-babanın uygulayabileceği özel eğitim yöntemleri mevcuttur.
*İlk 3 yaş içinde özel seçilmiş müzik dinletileri ile uygulanacak bir program yararlı olur.Mümkün ise bu dönemde ORF çalgıları ile yoğunlaştırılmış bir eğitim hem zeka gelişimini hızlandıracak hem de keman ve piyano gibi daha gelişkin bir çalgıya geçişi kolaylaştıracaktır.


*3 yaşla 5 yaş arasında çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi uzman bir öğretmen tarafından değerlendirilerek keman ve veya piyanoya başlatılabilir.
*HERKES ÇALGI ÇALABİLİR.Sadece el-kol koordinasyonunu sağlayamayacak derecede fiziksel engelliler ve ileri derecede zihinsel engelliler başaramayabilir.Ancak bu durumda olanlar için de müzik ve müzik eğitimi rehabilitasyon amacı ile kullanılabilir.
*16 yaşa kadar çocuğun müziği meslek olarak seçip seçmeyeceği sogulanmamalıdır.Bu yaşa kadar müzik :zihinsel, duygusal gelişimimiz ve entellektüel birikimimiz için düşünülmelidir.Bu yaştan itibaren müziği meslek olarak seçip seçmeyeceğini çocuk kendisi de irdeleyecek hale gelecektir.Öğrenci-veli ve öğretmen birlikte en sağlıklı kararı oluşturma şansını böylece yakalamış olurlar.

Bodrum Akademik Müzik Keman Eğitimi, Keman Dersleri Bodrum

   keman dersi

AKADEMİK MÜZİK BODRUM

AKADEMİK MÜZİK AYDIN
 
0535 612 20 34

 

 


 

harita